ALL PUBLICATIONS

Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar (2009),
Afmælisrit Gauks Jörundssonar
(1994),
Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar (2007),
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands
(2009),
Afmælisrit Þórs Vilhjálmssonar (2000),
Ákvörðun refsingar: rannsókn á refsiákvörðunum (2003),
Almenn lögfræði (1989),
Barnaréttur (1995),
Bréf til ungs lögmanns (2010),
Dómar í sakamálaréttarfari (2009),
Dómar í skaðabótamálum 1997-2001 (2002),
Dómar í vátryggingamálum (1995),
Dómar í vátryggingamálum 1995-2005 (2007),
Dómar í víxilmálum (1991),
Dómar í þinglýsingarmálum 1920-2010 (2010),
Dómar um almennt einkamálaréttarfar (2003),
Dómar um fasteignakaup (1996),
Dómar um fasteignakaup II (2006),
Dómar um kröfuábyrgð 1886-2003 (2004),
Dómar úr stjórnskipunarrétti (1991),
EES-réttur og landsréttur (2006),
Einkaleyfaréttur (1997),
Endurheimt verðmæta við gjaldþrot (2001),
Eru lög nauðsynleg? (1991),
Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (2001),
Fasteignakaup - helztu réttarreglur (1997),
Fasteignir og fasteignakaup (2008),
Félagaréttur (1999),
Fiskveiðireglur Íslands og Evrópusambandsins (2003),
Heiðursrit - Ármann Snævarr 1919-2010 (2010),
Hjúskapar- og sambúðarréttur
(2008),
Hæfisreglur stjórnsýslulaga (2005),
Kauparéttur (1988),
Kauparéttur - skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (2007),
Kröfuréttur I - efndir kröfu (2009),
Kynferðisbrot - Dómabók (2009),
Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð (2009),
Lögfræðiorðabók - með skýringum (2008),
Mannhelgi - Höfuðþættir almennrar persónuverndar (2010),
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2009),
Neytendaréttur (2009),

Réttlát málsmeðferð fyrir dómi
 (1999),
Saga Orators (1928-1986) (1987),
Samningaréttur (1987),
Skaðabótaréttur (2005),
Skaðabótaréttur - kennslubók fyrir byrjendur (1999),
Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi (2008),
Túlkun lagaákvæða (2007),
Um lög og rétt (2006),
Um lög og rétt - 2. útgáfa (2009),
Um málskot í einkamálum (2005),
Veðréttur (2002),
Verðbréfamarkaðsréttur
 (2004),
Verksamningar (1991),
Viðskiptabréf (2004),
Viðskipti með fjármálagerninga (2009),
Viðurlög við afbrotum (1992),
Vörumerkjaréttur (1995),
Yfirlit yfir helstu viðskiptabréfsreglur sem gilda um skuldabréf (2006),
Þinglýsingar 
(1993).