Útgefin rit 2007-2009

2007
Afmælisrit Jónatans Þórmundssonar,
Dómar í vátryggingamálum 1995-2005, e. Arnljót Björnsson og Guðnýju Björnsdóttur,
Kauparéttur - skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup
, e. Áslaugu Árnadóttur, Stefán Má Stefánsson og Þorgeir Örlygsson,
Túlkun lagaákvæða, e. Róbert R. Spanó.

2008
Fasteignir og fasteignakaup, e. Viðar Má Matthíasson,
Hjúskapar- og sambúðarréttur, e. Ármann Snævarr,
Lögfræðiorðabók - með skýringum,
Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, e. Björgu Thorarensen.

2009
Dómar í sakamálaréttarfari, e. Eirík Tómasson,
Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, dóms- og kirkjumálaráðuneytið,
Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands,
Um lög og rétt - 2. útgáfa, ritstjóri Róbert R. Spanó,
Neytendaréttur, e. Ásu Ólafsdóttur og Eirík Jónsson,
Kröfuréttur I - efndir kröfu, e. Þorgeir Örlygssyn, Benedikt Bogason og Eyvind G. Gunnarsson,
Viðskipti með fjármálagerninga, e. Aðalstein E. Jónasson,
Kynferðisbrot - Dómabók, e. Ragnheiði Bragadóttur,
Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar,
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.